Hakkımızda

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DOKU VE ORGAN NAKLİ MERKEZİ

Hacettepe Üniversitesi'nde organ nakli 1975 yılında başlamış ve 17.10.2002 tarihinde 'Doku ve Organ Nakli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi' kurulmuştur. Doku ve Organ Nakli Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı bir merkezdir. Merkezin amacı; Hacettepe Üniversitesi'nin ilgili bölüm, anabilim dalları ve ünitelerinin işbirliği ile her türlü doku ve organ nakli uygulamasını çağdaş düzeyde gerçekleştirmek, doku ve organ nakli konularındaki yeni gelişmeleri ülkemize aktarmak, temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, bu alanda yeni teknikler geliştirmek, organ sağlamak ve toplumun her kesiminin organ nakli konusunda bilinçlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmaktadır.

EKİBİMİZ KASIM 2022

İdari Birim
Prof. Dr. Şeref Rahmi YILMAZ (Merkez Müdürü)
Prof. Dr. Tolga YILDIRIM (Merkez Müdür Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Ali Cansu BOZACI (Merkez Müdür Yardımcısı)
Prof. Dr. Fazıl Tuncay AKI (Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. Murat GÜVENER (Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. Mehmet Levent ŞAHİNER (Yönetim Kurulu Üyesi)
Doç. Dr. Ahmet Bülent DOĞRU (Yönetim Kurulu Üyesi)
Doç. Dr. Onur KESKİN (Yönetim Kurulu Üyesi)
Doç. Dr. Ahmet İlkay IŞIKAY (Yönetim Kurulu Üyesi)
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye HIZARCIOĞLU GÜLŞEN (Yönetim Kurulu Üyesi)

 

Organ Nakil Koordinatörleri
Uzm. Hem. Çiğdem TOPRAK
Hem. Selda GÜLEÇ ÜLKER
Hem. Vahide GERÇEKEROL
Hem. Yenigül KIM
Hem. Nefise  ÖZDEMİR

 

KARACİĞER NAKLİ PROGRAMI

Merkez Müdür
Prof. Dr. Şeref Rahmi YILMAZ (Merkez Müdürü)
Sorumlu Uzman
Doç. Dr. Ahmet Bülent DOĞRUL
Sorumlu Uzman Yardımcısı
Öğr. Gör. Dr. Hilmi Anıl DİNÇER
Cerrahi Ekip
Doç. Dr. Ahmet Bülent DOĞRUL
Öğr. Gör. Dr. Hilmi Anıl DİNÇER
Dr. Öğr. Üyesi Burak ARDIÇLI
Karaciğer Nakil Konsey Üyeleri
Doç. Dr. Ahmet Bülent DOĞRUL (Genel Cerrahi ABD)
Öğr. Gör. Dr. Hilmi Anıl DİNÇER (Genel Cerrahi ABD)
Dr. Öğr. Üyesi Burak ARDIÇLI (Çocuk Cerrahisi ABD)
Prof. Dr. Taylan KAV (Erişkin Gastroenteroloji Bilim Dalı)
Prof. Dr. Halis ŞİMŞEK (Erişkin Gastroenteroloji Bilim Dalı)
Prof. Dr. Hasan ÖZEN (Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı)
Prof. Dr. Hülya DEMİR (Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı)
Doç. Dr. Almila Gülsün PAMUK (Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Filiz ÜZÜMCÜGİL (Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Özlem ERDEN AKI (Psikiyatri Anabilim Dalı)

 

BÖBREK NAKLİ PROGRAMI

Merkez Müdür
Prof. Dr. Şeref Rahmi YILMAZ (Merkez Müdürü)
Sorumlu Uzman
Prof. Dr. Fazıl Tuncay AKI
Sorumlu Uzman Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi  Ali Cansu BOZACI
Cerrahi Ekip
Prof. Dr. Fazıl Tuncay AKI
Dr. Öğr. Üyesi  Dr. Ali Cansu BOZACI
Prof. Dr. Cenk Yücel BİLEN
Doç. Dr. Ahmet GÜDELOĞLU
Böbrek Nakil Konsey Üyeleri
Prof. Dr. Fazıl Tuncay AKI (Üroloji Anabilim Dalı)
Dr. Öğr. Üyesi  Ali Cansu BOZACI (Üroloji Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Yunus ERDEM (Erişkin Nefroloji Bilim Dalı)
Prof. Dr. Bülent ALTUN (Erişkin Nefroloji Bilim Dalı)
Prof. Dr. Mustafa ARICI (Erişkin Nefroloji Bilim Dalı)
Doç. Dr. Şeref Rahmi YILMAZ (Erişkin Nefroloji Bilim Dalı)
Doç. Dr. Tolga YILDIRIM (Erişkin Nefroloji Bilim Dalı)
Prof. Dr. Rezzan TOPALOĞLU (Çocuk Nefroloji Bilim Dalı)
Prof. Dr. Ali DÜZOVA (Çocuk Nefroloji Bilim Dalı)
Prof. Dr. Deniz ÇAĞDAŞ AYVAZ (Çocuk İmmünoloji Bilim Dalı)
Prof. Dr. Fatih ÖZALTIN (Çocuk Nefroloji Bilim Dalı)
Doç. Dr. Bora GÜLHAN (Çocuk Nefroloji Bilim Dalı)
Doç. Dr. Özlem ERDEN AKI
Dr. Öğr. Üyesi Sehend DEBBAĞ
Dr. Öğr. Üyesi Başak ÇELTİKÇİ

 

KALP NAKLİ PROGRAMI

Merkez Müdür
Prof. Dr. Şeref Rahmi YILMAZ (Merkez Müdürü)
Sorumlu Uzman
Prof. Dr. Murat GÜVENER
Sorumlu Uzman Yardımcısı
Prof. Dr. Recep Oktay PEKER
Cerrahi Ekip
Prof. Dr. Murat GÜVENER
Prof. Dr. Recep Oktay PEKER
Kalp Nakil Konsey Üyeleri
Prof. Dr. Murat GÜVENER (Erişkin Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim Dalı)
Prof. Dr. Recep Oktay PEKER (Erişkin Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim Dalı)
Prof. Dr. Meral KANBAK ( Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Tevfik KARAGÖZ (Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı)
Doç. Dr. E. Barış KAYA (Erişkin Kardiyoloji Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Özlem ERDEN AKI (Psikiyatri Anabilim Dalı)