Yönetim

İdari Birim
Prof. Dr. Şeref Rahmi YILMAZ (Merkez Müdürü)
Prof. Dr. Tolga YILDIRIM (Merkez Müdür Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Ali Cansu BOZACI (Merkez Müdür Yardımcısı)
Prof. Dr. Fazıl Tuncay AKI (Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. Murat GÜVENER (Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. Mehmet Levent ŞAHİNER (Yönetim Kurulu Üyesi)
Doç. Dr. Ahmet Bülent DOĞRU (Yönetim Kurulu Üyesi)
Doç. Dr. Onur KESKİN (Yönetim Kurulu Üyesi)
Doç. Dr. Ahmet İlkay IŞIKAY (Yönetim Kurulu Üyesi)
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye HIZARCIOĞLU GÜLŞEN (Yönetim Kurulu Üyesi)

 

Organ Nakil Koordinatörleri
Uzm. Hem. Çiğdem TOPRAK
Hem. Selda GÜLEÇ ÜLKER
Hem. Vahide GERÇEKEROL
Hem. Yenigül KIM
Hem. Nefise  ÖZDEMİR