Ana Sayfa

Hacettepe Üniversitesi'nde organ nakli 1975 yılında başlamış ve 17.10.2002 tarihinde 'Doku ve Organ Nakli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi' kurulmuştur. Doku ve Organ Nakli Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı bir merkezdir. Merkezin amacı; Hacettepe Üniversitesi'nin ilgili bölüm, anabilim dalları ve ünitelerinin işbirliği ile her türlü doku ve organ nakli uygulamasını çağdaş düzeyde gerçekleştirmek, doku ve organ nakli konularındaki yeni gelişmeleri ülkemize aktarmak, temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, bu alanda yeni teknikler geliştirmek, organ sağlamak ve toplumun her kesiminin organ nakli konusunda bilinçlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmaktadır. Devamı için tıklayınız...

Duyurular

Uygulama ve Araştırma Merkezinin 2014 yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri ile 2015 yılı planları ve beklentilerine ilişkin sunumu (03.03.2015)